امتحانات دی ماه دانش اموزان ابتداییراهنمایی متوسطه :: ولادت با سعدادت امام محمد باقر علیهالسلام تبریگ فرا رسیدن ماه رجب
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
ولادت با سعدادت امام محمد باقر علیهالسلام تبریگ فرا رسیدن ماه رجب 1401/11/04
سلام بر رمضان سلام بر رجب ماه خدا سلام بر بندگان مومن خدا انشالله پیروزی اسلام بر کفرجهانی اسلام و یران پایژنده دشمنان نابود